Eldanell
Resplendent com l'argent dels estels
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Èlnid / Eldanell

eldar_zps2ktkhipi.png~original

L’eldanell (elenniann) és la forma estàndard de l'èlnic clàssic, també conegut com èlnic escrit, i representa l'única llengua supervivent de la família de llengües èlniques. El nom original, elenniaddann, és un adjectiu derivat d’elenniadd “(poble) sota els estels”, de l’arcaic elendar “estels” i niada “sota, dessota”.

Dictionaries