Fernond
De pirates cervesers, bestials i ben pentinats
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Bèrnic / Fernond

tumblr_pgyix5pSOd1rd9fsko5_1280.png

Les llengües fernòndiques


El fernond ([fəɾˈnon – feɾˈnon(d)] en català; ferneu [ˈvɛħnɛʊ̯ – ˈvɛ͜ɐnɛʊ̯], en fernond) és una llengua bèrnica de la branca sàxica o saxobèrnica. Juntament amb el flamne i l'orledà, el fernond constitueix la branca fernòndica de les llengües bèrniques.

Particularitats de la fonètica evolutiva


Les fernòndiques es distingeixen de les altres llengües bersonenques pels següents trets:

1. Les seqüències de vocal + ‹ns, nz, mf, nv, nw, nj, nl, nr, nþ, nh› van eliminar la consonant nasal fent que la vocal precedent s’allargués i nasalitzés per, al cap de poc, perdre la nasalitat.

ansa » aasa [æːsa]
amfa » aafa [æːfa]
anþa » aaþa [æːθa]
anha » aaha [æːha]


2. Palatalització de ‹k› enfront de vocals anteriors en una africada coronal ([ts] – [dz]).

keunðe [ˈkeunðe] » tsianthe [tsiˈãːðe] » tsiaavi [tsiˈavi]
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []


3. El so de ‹r› esdevé [ħ].

xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []


4. Debucalització de ‹g› [g – ɣ], que dóna lloc a [ħ].

gaþaz » aaa [] » gafas [ˈħavɐs]
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []


5. Palatalització de les velars finals.

dag » dag [] » daj []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []
xxx » aaa [] » aaa []

Articles

Dictionaries