Guimbard
De pirates beguts, cobdiciosos i amants del luxe
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Bèrnic / Guimbard

El guimbard ([gimˈbaɾ(d)] en català; guymbaurd [gʏmˈbɒːd – d͡ʒʏmˈbɒːd] en guimbard) fou la llengua dels guimbards, un poble euredeu continental que arribà a l'Heŀlesanya durant l'Edat Fosca, assentant-se en la terra que acabà anomenant-se Guimbardia (Guymbaurdie en guimbard, Ghimbardia en heŀleu).

Dictionaries