Madànic
La llengua dels malberans del sud
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Madànic

tumblr_pgyj0riBM91rd9fsko3_r1_1280.png

Les llengües madàniques deriven d’una mateixa protollengua, el madani, que pren el nom de Madyanthili, és a dir, la Madenaida, la terra inicialment habitada pels malberans del sud.
    La llengua parlada pels malberans del sud no es diferenciava gaire de la parlada pels seus germans del nord però amb la distància i el pas dels anys acabà esdevenint única i fortament dialectalitzada. Els malberans del sud s’assentaren al llarg i ample del nord d’Armasca —aleshores una terra fèrtil— i a Mígia, però ben aviat restaren partits i repartits en multitud de petits estats i feus. La frontera més notable, i la que hauria de marca la futura evolució de la llengua, fou la divisòria entre la Madenaida i Mígia. A la Madenaida s’hi desenvolupà el madinès amb els seus dialectes, mentre que a la Mígia les diverses comunitats restaren massa aïllades les unes de les altres, fet que les dugué a perdre la llengua pròpia i a adoptar, amb els segles, la llengua franca d’aquella terra, el davari. L’únic racó on es parlà una llengua malberana fou a Karra, una petita contrada muntanyosa dels monts Essardans; amb el temps aquell país esdevindria un regne que acabà eixamplant-se per les valls del Cadoslar i l’Eschideu i per les capçaleres del Fardis i de l’Essecher.

MADÀNIC

● Madinès arcaic (Madenaida)
    ● Madinès mitjà (Madenaida)
          ● Madinès interior
              ● Finic Finigh (Illes Venturoses)
              ● Mausà
              ● Aurici
              ● Madanic Madanigh (desert del Mazaghi)
              ● Madoni (Madònia)
              ● Rizinès (Rízine)
          ● Madinès litoral & sardanesc (costa nord de la Madenaida)
              ● Sardè Sardenos (Imperi Sardè)
                    ● +sateperà → Comú megadelànic Sambre (Megadelanya)
                    ● Isuri (Tzazonea, Sicara, Bahibet)
                    ● Enoli Enoliu (Ferrant, Aranicea)
                    ● Siganyà Sigannianu (Siganya)
                    ● Mesarat (Mesarepta)
                    ● Torcelà (Torcella, Alciena)

● Madaic (Mígia)
    ● Cassardi arcaic (País de Karra)
          ● Cassardi (Cassàrdia)

Dictionaries