Tassaleu
El perà ben servat
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Megadelànic / Tassaleu

tumblr_pgyix5pSOd1rd9fsko8_1280.png

Descendent del tassalot, el tassaleu és la llengua dels perans moderns de Tassalada. És la llengua viva més propera a l’heŀleu, fins al punt de tenir, ambdós idiomes, un elevat grau de mútua comprensió, tot i que el tassaleu és força més conservador de l'antic perà que no pas la seva germana insular. Per la seva ubicació al sud d’Enòlia i la seva proximitat geogràfica amb Siganya el tassaleu té un bon nombre de manlleus de l’enoli i el siganyà, si bé és l’heŀleu la llengua que més lèxic li ha donat. Avui compta amb uns 7.370.000 parlants nadius.

Articles