Taura
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura

founder: Izambri
2 books
16 articles
8 language families
8 languages
13 dictionaries
1572 words
Taura, el Món. Una altra Terra existent en un univers paraŀlel amb diversos punts-de-divergència que tingueren lloc en un passat tan remot que fins i tot la geografia taurana és prou diferent de la nostra. Aquest univers gira al voltant d'Heŀlea i el poble heŀleu, així com altres llengües i pobles euremegadelanis, els quals habiten la macro-regió coneguda tradicionalment com Bredezhanya.

there's also an english version

tumblr_pfbafzOwbT1rd9fsko1_1280.jpg

Cartografia La nostra secció cartogràfica.
Cultura Articles breus sobre cultura heŀlea i bredezhanyesa referent a tot allò que no siguin llengües: calendaris, títols nobiliaris, els clans, la moneda, pesos i mesures...


Bèrnic Les llengües bèrniques o bersonenques deriven d’una mateixa protollengua, el bèrnic, que pren el nom de Bernsuno, un déu fundador dels pobles bersonencs, els malberans del nord.
Madànic El madinesi és la llengua dels malberans del sud, així com el pare de la llengua sardena i font de la major part del lèxic alquímic i màgic dels idiomes euremegadelanis.
Megadelani La macrofamília megadelània és una família de llengües que advoca per una relació genètica entre les ben establertes famílies sàtica i megadelànica.
Singadeuredeu El singadeuredeu és una llengua extinta, reconstruïda per la lingüística comparada i que hom creu que fou l'origen de les llengües singadeuredees.
Èlnid Èlnid és el nom donat al conjunt de llengües i parlars dels elns, tots ells lligats a l'eldanell, la forma estàndard i moderna de l'idioma.


More...