Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / tamatama

tamatama, ˈtɑmɑˌtɑmɑ, interj. well done! splendid!

etymology: reduplication of tama 'applause'
tags: interjection