Taura
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura

founder: Izambri
2 books
8 articles
7 language families
7 languages
10 dictionaries
1391 words
Taura, el Món. Una altra Terra existent en un univers paraŀlel amb diversos punts-de-divergència que tingueren lloc en un passat tan remot que fins i tot la geografia taurana és prou diferent de la nostra. Aquest univers gira al voltant d'Heŀlea i el poble heŀleu, així com altres llengües i pobles euremegadelanis, els quals habiten la macro-regió coneguda tradicionalment com Bredezhanya.

there's also an english version

Taurablavamidi_zpsdaafc09a.jpg~original

Cartografia La nostra secció cartogràfica
Cultura Articles breus sobre cultura heŀlea i bredezhanyesa referent a tot allò que no siguin llengües: calendaris, títols nobiliaris, els clans, la moneda, pesos i mesures...


Bèrnic Les llengües bèrniques o bersonenques deriven d’una mateixa protollengua, el bèrnic, que pren el nom de Bernsuno, un déu fundador dels pobles bersonencs, els malberans del nord.
Madànic El madinesi és la llengua dels malberans del sud, així com el pare de la llengua sardena i font de la major part del lèxic alquímic i màgic dels idiomes euremegadelanis.
Megadelani La macrofamília megadelània és una família de llengües que advoca per una relació genètica entre les ben establertes famílies sàtica i megadelànica.
Singadeuredeu El singadeuredeu és una llengua extinta, reconstruïda per la lingüística comparada i que hom creu que fou l'origen de les llengües singadeuredees.


More...