Sàtic
Verament una llengua
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic

tumblr_pgyix5pSOd1rd9fsko7_1280.png

La família sàtica


La família de llengües sàtiques agrupa els parlars emparentats genèticament entre si que es parlaren a l'Heŀlesanya i usaren el sateu 1 com a sistema d'escriptura. Degut a les grans similituds entre totes elles els estudiosos coincideixen a assegurar que formaven una sola llengua, el sate.

Satecaledi


Parlat principalment a Calèdia i el Mineu meridional el satecaledi és, de tots els parlars sàtics, el més documentat, estudiat i conegut gràcies a l’extensa coŀlecció de textos nadius que es conserven. Aquesta llengua es desenvolupà a l’illa de Calèdia, com a mínim, d’ençà el 0000, i esdevingué la llengua comuna i de comerç de la civilització sàtica tan aviat com el 0000. Posteriorment, amb les migracions mineves, el satecaledi incorporà solucions d’altres llengües megadelàniques, sobretot lèxic i algun tret sintàctic de l’ostravi, donant lloc al que els lingüistes han anomenat neo-satecaledi, llengua ja comptada dins la branca heŀlesànica de la família megadelànica.

Satezarenc


Mmm

Garameta


Mmm

Tamari


Mmm

Amberenc


Mmm

Saraghe


Mmm

Hiboreta


Mmm

Languages

Sate Els gens de l'heŀleu