Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Word of the Day: NIS–ĒR–
A. "inferior".
yesterday
PAM–ĀP–
tomorrow
MĪG–UD–
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

AD–, Ø. Acció, moció.
AG–, Ø. "ésser, existir".
AG–IM–, V. "haver, tenir".
AM–, Ø. Verbal.
ANT–, Ø. Acció, moció.
AN–, Ø. Nominal.
AN–NER–, N. "viril, virilitat".
APh–, Ø. Verbal.
AP–, Ø. "contrari, oposat".
AP–US–, V. "contra (de), contrari, enrere; fer el contrari, anar enrere".
ARK–, Ø. "agut, cantó, punxa".
ARK–UN–, N. "agut, punxegut, extrem".
ARK–ĪN–, V. "agusar, incidir, aprofundir, estudiar".
ARPh–, Ø. "llançar".
ARPh–AR–, V. "trajecte, trajectòria".
ART–, Ø. "dret, recte, erecte".
ART–ID–, V. "teixir".
ART–UN–, arrel. "tens, rígid".
ART–ĒN–, A. "rengle, arrenglerar".
ART–ĪT–, A. "recte, rígid".
AR–, Ø. Acció, moció, direcció.
AR–AG–, V. "energia, força (vital), moció activa".
AST–, Ø. "girar, corbar, torçar; tornar".
AST–IS–, A. "lluitar".
AST–UR–, N. cercle, gir.
AST–ĒR–, A. girat, torçat, virat.
AS–, Ø. Nominal.
ATU–, Ø. "au, senyal diví, auguri, presagi, portent".
ATU–DA–, A. "ocell; volar com un ocell".
AT–, Ø. Perfecció, estat.
AT–NAD–, V. "penyal, caient, penya-segat".
AT–ĒR–, A. "sobre, superior".
AZ–, Ø. Nominal
Atnāgumasas, top. El nom sàtic d'Annègimas.
Atnāgymas, top. El nom d'Annègimas en perà arcaic.
DA, prep. "de, des de".
DAB–, Ø. "rodona, rodó, rodolar".
DAB–UR–, N. "roda, rodona, disc".
DAD–, Ø. Relació; intensiu.
DAD–AG–, V. "fer, realitzar, actuar".
DAD–DUN–, N. "vàlua, valent, valor".
DAD–DŪR–, V. "guardar, acumular, acaparar, engruixir".
DAD–PhAR–, V. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DAD–RAD–, V. "parlar amb intensitat, determinació, insistència, vehemència; orar, fer oracions".
DAD–RĀG–, N. "dissolució, desfeta".
DAK–, arrel. "força; vara, bastó de comandament; vindicar".
DAN–, Ø. "sacre, sagrat".
DAN–AR–, V. "que és diví, que fa diví, que deïfica".
DAN–IT–, N. "vida".
DAPh–, Ø. "nou, fresc, recent, novell".
DAPh–UN–, N. "llorer".
DAP–, Ø. "mig, meitat; partir, dividir".
DAP–DA–, A. "el que reparteix, repartidor, distribuïdor".
DAR–, Ø. "canya".
DAR– (2), Ø. "forat; foradar, perforar".
DAR–UR–, N. "flauta".
DA–, Ø. Adjectival.
DIG–, Ø. "fixar, unir, afermar".
DIG–US–, V. "fix, fixador, ferm; afermar, assegurar".
DUD–, Ø. "braç, abraçada; abraçar, arrambar, arrecerar".
DUD–AN–, N. "recer, racó, raconada, refugi, aixopluc".
DUN–, Ø. "bé, bo, ben, bon".
DUN–AG–, V. "salut, saludar".
DUP–, Ø. "cresta, vora".
DUP–AN–, N. "ona".
DUR–, Ø. "fora, enfora, exterior".
DUR–AG–, V. "extreure, secretar, expulsar; extracció, secreció, expulsió".
DĀD–, Ø. "buit, cavitat, si".
DĀD–UM–, N. "conca, concavitat".
DĀK–, Ø. "fibra, tija".
DĀM–, Ø. "dona, fembra, muller".
DĀR–, Ø. "salt, saltar".
DĀR–UN–, N. "molt, abundància, excés, pluralitat".
DĀR–UR–, N. "salt".
DĀR–UT–, N. "posseir; sobirà".
DĒR–, Ø. "allotjar, habitar; assentament, allotjament, lloc habitat".
DĒR–UN–, N. "lloc habitat, assentament; llogaret, poble, vila".
DŌR–, Ø. "seguir, anar; camí, ruta".
DŪR–, Ø. "gros, ple".
DŪR–AM–, V. "pret, ple, madur; prémer, rebentar".
ER–, Ø. "cel".
ER–ĀP–, A. "cel, aeri".
ET–, Ø. Nominal.
GAD–, Ø. "gola, coll; empassar".
GAD–UR–, N. "gola, gorja, gargamella".
GAM–, Ø. "pua, dent".
GAR–, Ø. "gel, glaç; ters, polit".
GAR–AM–, V. "lluent".
GAR–APh–, V. "fred, gèlid, glaçant".
GAR–AR–, V. "immòbil, estàtic, quiescent".
GAR–AZ–, N. "pal, barra".
GEN–, Ø. "ascens, augment, auge, crescuda".
GEN–AD–, V. "creixement, expansió, abundor, natura".
GEN–ĒR–, A. "córrer; cursa, escapada, marxa llarga".
GER–, Ø. "recer, aixopluc; arrecerar, aixoplugar".
GER–AN–, N. "origen, començament; arrels (abstr.)".
GER–AR–, V. "casa, llar, aixopluc".
GIG–, Ø. girar.
GIG–AN–, N. gir, torn, retorn.
GIG–AST–ID–, V. enganyós, marejador, impedidor, endarreridor.

Next Page
1017 entries.

Dictionary Search

( )


Tags