Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (l) (m) (n) (pa) (pe) (pi) (rĀ) (ri) (sa) (su) (t) (u)

Word of the Day: kenarad–
arrel. "(fill) de Kenare, cereal".
yesterday
fa(g)us–
tomorrow
nuwa
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

AD–, Ø. Acció, moció.
adama, n. "forma, mida".
AG–, Ø. "ésser, existir".
AG–IM–, V. "haver, tenir".
agerar–, arrel. "poble, poblament, assentament".
agirara, n. "grup de cases, poble, assentament".
aidamas, n. "forma, mida".
aikare, n. "aigua".
ĀK–, Ø. Verbal
akaranu–, arrel. "punxegut".
akaraza, n. "pal, bastó".
akezena, n. "país, contrada, estat".
akitapu, n. "cetaci".
akitu, n. "home lliure, que no és serf".
akitun–, arrel. "permetre, alliberar; lliure".
akusagi, n. "teixit, fil".
ali–, arrel. "oli, oliva".
alter–, arrel. "central".
alui–, arrel. "oli, oliva".
AM–, Ø. Verbal.
ampar–, arrel. "habitació, sala, espai tancat on s'hi habita".
amute, n. "roda".
AN–, Ø. Nominal.
AN–NER–, N. "viril, virilitat".
aner–, arrel. "virilitat, vigor; viril, viu".
anetu, n. "pam, palmell".
ANT–, Ø. Acció, moció.
AP–, Ø. "contrari, oposat".
ĀP–, Ø. Adjectival.
AP–US–, V. "contra (de), contrari, enrere; fer el contrari, anar enrere".
APh–, Ø. Verbal.
apiruku, n. "arrel, rel".
AR–, Ø. Acció, moció, direcció.
AR–AG–, V. "energia, força (vital), moció activa".
ara, conj. "altre cop, si bé, o".
aradin–, arrel. "fil, filatura".
arag–, arrel. "energia, força vital, moció activa".
araten–, arrel. "tens, tensió".
arīdan–, arrel. "música, dringadissa".
ARK–, Ø. "agut, cantó, punxa".
ARK–ĪN–, V. "agusar, incidir, aprofundir, estudiar".
ARK–UN–, N. "agut, punxegut, extrem".
ARPh–, Ø. "llançar".
ARPh–AR–, V. "trajecte, trajectòria".
ART–, Ø. "dret, recte, erecte".
ART–ĒN–, A. "rengle, arrenglerar".
ART–ID–, V. "teixir".
ART–ĪT–, A. "recte, rígid".
ART–UN–, arrel. "tens, rígid".
artid–, arrel. "teixir, tèxtil".

Next Page
939 entries.

Dictionary Search

( )


Tags