Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Word of the Day: rone
n. "son, somni".
yesterday
sarata
tomorrow
rabari
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

–A-HE, sf. Desinència de femení, potser amb un valor dual.
–xerini, sf. "ambdós, tots dos".
abar–, arrel. "terra, sòl, país; tectònic".
AD–, Ø. Acció, moció.
adamas, n. "forma, mida".
AG–, Ø. "ésser, existir".
AG–IM–, V. "haver, tenir".
agerar–, arrel. "poble, poblament, assentament".
agiraras, n. "grup de cases, poble, assentament".
aidamas, n. "forma, mida".
aikare, n. "aigua".
ĀK–, Ø. Verbal
akaranu–, arrel. "punxegut".
akarazas, n. "pal, bastó".
akezenas, n. "país, contrada, estat".
akitapur, n. "cetaci".
akitun–, arrel. "permetre, alliberar; lliure".
akitur, n. "home lliure, que no és serf".
akusagis, n. "teixit, fil".
ali–, arrel. "oli, oliva".
alter–, arrel. "central".
alui–, arrel. "oli, oliva".
aluis, n. "oli, olivera".
AM–, Ø. Verbal.
amak–, arrel. "enganxar, pegar (amb pega)".
amote, n. "roda".
ampar–, arrel. "habitació, sala, espai tancat on s'hi habita".
AN–, Ø. Nominal.
AN–NER–, N. "viril, virilitat".
anak–, arrel. "tros, esmicolar".
andaur–, arrel. "cremar, incendiar, incinerar, socarrimar".
andile, n. "joveneta, noia".
aner–, arrel. "virilitat, vigor; viril, viu".
anetur, n. "pam, palmell".
ANT–, Ø. Acció, moció.
AP–, Ø. "contrari, oposat".
ĀP–, Ø. Adjectival.
AP–US–, V. "contra (de), contrari, enrere; fer el contrari, anar enrere".
APh–, Ø. Verbal.
apirukur, n. "arrel, rel".
apur, n. "animal de cau, insecte".
AR–, Ø. Acció, moció, direcció.
AR–AG–, V. "energia, força (vital), moció activa".
ara, conj. "altre cop, si bé, o".
aradin–, arrel. "fil, filatura".
arag–, arrel. "energia, força vital, moció activa".
aral–, arrel. "all, gratar".
arank–, arrel. "urpa, arrencar".
araten–, arrel. "tens, tensió".
araulnas, n. "lleó".
arīdan–, arrel. "música, dringadissa".
ARK–, Ø. "agut, cantó, punxa".
ARK–ĪN–, V. "agusar, incidir, aprofundir, estudiar".
ARK–UN–, N. "agut, punxegut, extrem".
arke, n. "terra despresa".
arnur, n. "insecte brunzidor".
ARPh–, Ø. "llançar".
ARPh–AR–, V. "trajecte, trajectòria".
ART–, Ø. "dret, recte, erecte".
ART–ĒN–, A. "rengle, arrenglerar".
ART–ID–, V. "teixir".
ART–ĪT–, A. "recte, rígid".
ART–UN–, arrel. "tens, rígid".
artid–, arrel. "teixir, tèxtil".
artidis, n. "teixit, tela".
artitis, adj. "recte, rígid".
AS–, Ø. Nominal.
asakaias, n. "llança, ascona".
asaturas, arrel. falcó.
asitisas, n. lluita, baralla.
AST–, Ø. "girar, corbar, torçar; tornar".
AST–ĒR–, A. girat, torçat, virat.
AST–IS–, A. "lluitar".
AST–UR–, N. cercle, gir.
astis–, arrel. lluitar, lluita, pugna.
AT–, Ø. Perfecció, estat.
AT–ĒR–, A. "sobre, superior".
AT–NAD–, V. "penyal, caient, penya-segat".
atakur, n. "fogós, briós; riu, corrent d'aigua".
atanas, n. "penyal, caient, penya-segat".
atiris, adj. "a sobre, superior".
Atnāgumasas, top. El nom sàtic d'Annègimas.
Atnāgymas, top. El nom d'Annègimas en perà arcaic.
atse, n. "cua".
ATU–, Ø. "au, senyal diví, auguri, presagi, portent".
ATU–DA–, A. "ocell; volar com un ocell".
atudas, n. "ocell".
auis, n. "oli, oliva".
aure, n. "mare, dona".
awanas, n. "districte".
AZ–, Ø. Nominal
babul–, arrel. "embolic, manyoc".
bākar–, arrel. "ribera, vora, costa, platja".
bākas–, arrel. "bancal de vinyes, coster de vinyes".
bal–, arrel. "nau, vaixell, barca; navegar".
bala–, arrel. "roca, punta; musell".
balare, n. "mar, mar marginal, mar menor".
bant–, arrel. "cobrir, protegir".
bante, n. "manta, capa".
bar–, arrel. "planta, vegetal; bardissa, esbarzer, esbart".

Next Page
1017 entries.

Dictionary Search

( )


Tags