Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (–) (a) (b) (d) (f) (g) (i) (k) (ma) (mi) (n) (pa) (pe) (pi) (ra) (ri) (sa) (si) (ti) (tu) (z)

Word of the Day: RAG–ĪN–
V. "que fa gra, que grana".
yesterday
RA–
tomorrow
PĀD–
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

–A-HE, sf. Desinència de femení, potser amb un valor dual.
–xerini, sf. "ambdós, tots dos".
abar–, arrel. "terra, sòl, país; tectònic".
AD–, Ø. Acció, moció.
adamas, n. "forma, mida".
AG–, Ø. "ésser, existir".
AG–IM–, V. "haver, tenir".
agerar–, arrel. "poble, poblament, assentament".
agiraras, n. "grup de cases, poble, assentament".
aidamas, n. "forma, mida".
aikare, n. "aigua".
ĀK–, Ø. Verbal
akaranu–, arrel. "punxegut".
akarazas, n. "pal, bastó".
akezenas, n. "país, contrada, estat".
akitapur, n. "cetaci".
akitun–, arrel. "permetre, alliberar; lliure".
akitur, n. "home lliure, que no és serf".
akusagis, n. "teixit, fil".
ali–, arrel. "oli, oliva".
alter–, arrel. "central".
alui–, arrel. "oli, oliva".
aluis, n. "oli, olivera".
AM–, Ø. Verbal.
amak–, arrel. "enganxar, pegar (amb pega)".
amote, n. "roda".
ampar–, arrel. "habitació, sala, espai tancat on s'hi habita".
AN–, Ø. Nominal.
AN–NER–, N. "viril, virilitat".
anak–, arrel. "tros, esmicolar".
andaur–, arrel. "cremar, incendiar, incinerar, socarrimar".
andile, n. "joveneta, noia".
aner–, arrel. "virilitat, vigor; viril, viu".
anetur, n. "pam, palmell".
ANT–, Ø. Acció, moció.
AP–, Ø. "contrari, oposat".
ĀP–, Ø. Adjectival.
AP–US–, V. "contra (de), contrari, enrere; fer el contrari, anar enrere".
APh–, Ø. Verbal.
apirukur, n. "arrel, rel".
apur, n. "animal de cau, insecte".
AR–, Ø. Acció, moció, direcció.
AR–AG–, V. "energia, força (vital), moció activa".
ara, conj. "altre cop, si bé, o".
aradin–, arrel. "fil, filatura".
arag–, arrel. "energia, força vital, moció activa".
aral–, arrel. "all, gratar".
arank–, arrel. "urpa, arrencar".
araten–, arrel. "tens, tensió".
araulnas, n. "lleó".

Next Page
1017 entries.

Dictionary Search

( )


Tags