PAR–
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / PAR–

PAR–, Ø. "terra, sòl; petjar, petjada, empremta".

usage: Arrel mare.

attestation: Sate par–ad "mà, pam; manual; manufacturar, treballar amb les mans, laborar, llaurar"; par–am "marcar, imprimir"; par–as "cosa que flueix, que passa; moció, temps"; par–at "terrenc, terrós; clavat a terra; fosc, foscant, obscur, poc clar"; par–da "terra, contrada"; par–un "marbre"; par–ut "extens, ampli, iŀlimitat"; par–tar–at "brutícia del terra, sutzura, pols, sutge, fang; polsós, brut".

related: PAR–AD–, PAR–AM–, PAR–AS–, PAR–AT–, PAR–DA–, PAR–TAR–AT–, PAR–UN–, PAR–UT–, pergenu