Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / PER–

PER–, Ø. "separar, aïllar".

usage: Arrel mare.

attestation: Sate per–am "gotejar, degotar; gota, llàgrima"; per–an "Home, ésser humà"; per–aph "pelar, pell; desenganxar"; per–as "llunyania, separació, distància; allunyar-se, anar-se'n d’un lloc, córrer lliure i veloç"; per–id "protegir, guardar, mantenir; menjar, pasturar"; per–us "dur d'un lloc a un altre, transportar".
Hel peri– "al voltant, perifèria, rodalia".

related: PER–AM–, PER–AN–, PER–APh–, PER–AS–, PER–ID–, PER–US–