kñərəw
Anthologica Universe Atlas / Universes / Akana / Leic / Wihəs / Wihəs lexicon / kñərəw

kñərəw, kɲə̀rəw, v. inspire

tags: verb