rimitu
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / rimitu

rimitu, n. "paga, tipus d'impost sobre béns materials i de sang".

usage: Substantiu.

etymology: D'origen desconegut.

attestation: Sate RI-MI-TU (tipus d'impost).

related: Per. arc. rimitu "paga donada a algú per usar quelcom o algú, impost sobre béns materials i de sang" → Per. rindiri "llogar" → Hel. rendir, rendre.

tags: nom