SIP–AR–
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / SIP–AR–

SIP–AR–, V. "saltar, anar fent salts, fer escala; escala".

usage: Arrel de tret verbal.

etymology: Sate SIP– "saltar, sortir disparat, propulsar" + AR– (verbal; acció, moció, direcció).

related: Per. isparane "escala, graó" → Hel. esparne "escala"; dar esparne "fer escala" → pala "port natural per al refugi de barques; nucli de població sorgit a redós d'aquest port".

tags: verbal