ΦYTYTO
Anthologica Universe Atlas / Universes / Maikros / Salenzic / Salenzian / ΔITIONAPY / ΦYTYTO

ΦYTYTO, n. sexual intercourse, fucking