nàm-kà
Anthologica Universe Atlas / Universes / Butani / Sino-Tibetan / Thote / Thote Dictionary / nàm-kà

nàm-kà, n. sky, heaven. From PTB *g-nam and *m-ka-n.

tags: noun