Bèrnic
La llengua dels malberans del nord
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Bèrnic

Les llengües bèrniques o bersonenques deriven d’una mateixa protollengua, el bèrnic, que pren el nom de Bernsuno, un dels déus fundadors dels pobles bersonencs, també coneguts com "malberans del nord". La família de llengües bersonenques és la següent:

Filiació genètica de les llengües bèrniques


El fernond és una llengua del grup sàxic o saxobèrnic, és a dir, una de les llengües sud-bèrniques, que són les parlades als Aus i les contrades dels voltants, com Lansa o la vall del Dor. El sàxic és constituït per dos grans grups: el saissaguès i el fernòndic. El fernòndic agrupa tres llengües: el fernond, el flamne i l’orledà, de les quals, el fernond i el flamne deriven del fernond antic, mentre que l’orledà es mostra com una llengua de transició amb trets heretats del fernond antic i amb influències de l’alt-saissaguès.

BÈRNIC

● Brunse o hannebèrnic "nord-bèrnic" (Firnèsia)
    ● Firn (Firnèsia)
          ● Fèrnec (Iscània)
          ● Vannec (Labernea)
    ● Fordó antic
          ● Fordó mitjà †

● Bernèsic o bernobèrnic "centrobèrnic" (Eurede del centre-nord)
    ● Berne (Bernerde)
    ● Vernesó antic
          ● Vernesó modern
          ● Guimbard

● Sàxic o saxebèrnic "sud-bèrnic" (Aus i voltants)
    ● Saissaghís
          ● Alt saissaghís (valls del migjorn dels Aus)
          ● Baix saissaghís (Vall del Dor; molt integrat en el drusne)
          ● Saissac antic (Eurede occidental)
              ● Saissac modern o lansès (Lansa)
              ● Goaló (Goaldat)
    ● Fernòndic (nord de la mar torcèlida)
          ● Fernond (Fernondia)
          ● Flamne (Flames, part de la Fernondia)
          ● Orledà (Olda)

† Llengua extinta. Entre parèntesi les contrades o regions on es parla(va) la llengua.

Languages

Fernond El fernond és una llengua bèrnica de la branca sàxica o saxobèrnica. Juntament amb el flamne i l'orledà, el fernond constitueix la branca fernòndica de llengües bèrniques.
Guimbard El guimbard fou la llengua dels guimbards, un poble euredeu continental que arribà a l'Heŀlesanya durant l'Edat Fosca, assentant-se en la terra que acabà anomenant-se Guimbardia.

Dictionaries