vô-
Anthologica Universe Atlas / Universes / Butani / Søkkli / Sèćli / Sèćli Dictionary / vô-

vô-, n. choice. Gender: B.

inflection: Principal parts: vô- / vô- / vô- / vô- / vœ- / vœ-

tags: noun