<!>Romanization Thread (2014-09-01 12:26:16)
Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Romanization Thread / <!>Romanization Thread (2014-09-01 12:26:16)

? thelettermu posts: 262
, Groovy Cat message
A brand new phonology:

__________

Consonants (onset)/mw n/
[m n]

/bw d/
[b d]

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]

/s/
[s]

/j w ʕ/
[j w ʕ]

__________

Consonants (coda)/wm n/
[m n]

/wp t jk wk ʕk/
[p t c kʷ q]

/jkʰ wkʰ ʕkʰ/
[cʰ kʷʰ qʰ]

/j w ʕ/
[j w ʕ]

__________

Vowels/ə/

Yep.

The vowels gets coloured by surrounding glides:

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u]
[e ie ue o io uo]
[ə]
[iɛ uɔ]
[a]

__________

Sample text/pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ/
/dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə/
/jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ/
/səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ/
/kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə/

[puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ]
[do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo]
[iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ]
[soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ]
[cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo]