araten–
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / araten–

araten–, arrel. "tens, tensió".

usage: Arrel.

etymology: Sate art–un "tens, rígid".

related: Per. aratenu "tens" → Per. tar. arnetu (metat.) → Hel. àrnet, àrnec "fam, gana".

tags: arrel