Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / ñikakava

ñikakava, ˈŋikɑˌkɑvɑ, interj. pardon, excuse me, sorry (interj.)

tags: interjection