ñipu
Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / ñipu

ñipu, ˈŋipu, adj. just, appropriate, fair

tags: adjective