Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / tañateta

tañateta, ˈtɑŋɑˌtetɑ, v. write taña

tags: verb