Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / nano

nano, ˈnɑno, n. bow (greeting gesture)

tags: noun