nipata
Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / nipata

nipata, ˈnipɑtɑ, v. wipe

tags: verb