Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / makuta

makuta, ˈmɑkutɑ, v. lay bricks or stones

tags: verb