Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / miño

miño, ˈmiŋo, interj. mu, neither yes nor no

tags: interjection