Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / suvañara

suvañara, ˈsuvɑˌŋɑɹɑ, adj. sunny

tags: adjective