ratu
Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / ratu

ratu, ˈɹɑtu, n. track, route; also short for ravaratu

tags: noun