Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / ravenasa

ravenasa, ˈɹɑveˌnɑsɑ, n. circle of latitude

tags: noun