Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / yu

yu, ˈju, interj. alas!

tags: interjection