Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / hutiñara

hutiñara, ˈhutiˌŋɑɹɑ, adj. selfish

tags: adjective