ΣYIΔEΠENΘOPY
Anthologica Universe Atlas / Universes / Maikros / Salenzic / Salenzian / ΔITIONAPY / ΣYIΔEΠENΘOPY

ΣYIΔEΠENΘOPY, adj. independant, self-reliant