Lèxic megadelani
Glossari de mots i arrels megadelànies i del comú megadelànic
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Lèxic megadelani

Page: (a) (t)

Word of the Day: dadom–
arrel. "conca, concavitat".
yesterday
tikan–
tomorrow
gagant–
Quan consulteu els diccionaris considereu aquestes abreviacions: Arm. (armassac, sèscar-argheu), Ass. (assoet, baix perà), Auc. (aucadi), Azr. (azaret),, Brn. (bèrnic, llengües bersonenques), Cal. (caledi), Csd. (cassardi), Drn. (drusne), Eln. (eln, llengües èlniques), Eno. (enoli), Esc. (escau), Fes. (festenc), Fnd. (fernond), Gab. (gabaleu), Gar. (garmançó), Gmb. (guimbard), Gmt. (garameta), Hel. (heŀlesà, heŀleu), Hel. ant. (heŀlesà antic), Hel. arc. (heŀlesà arcaic, perà tardà), Hib. (hiboreta), Mai. (maidandès), Mal. (malvanès), Mau. (maurençà), Meg. (megadelani, sambre, comú megadelànic), Mdn. (madinesi), Mrn. (marnunci), Per. (perà), Per. ant. (perà antic), Per. arc. (perà arcaic, sate tardà), Per. mai. (perà maidandès, perà muntanyenc), Per. mit. (perà mitjà), Per. tar. (perà tardà, heŀlesà arcaic), Roc. (rosc), Ros. (rose), Rsc. (ruscà), Rsc. ant. (ruscà antic), Sar. (sardè), Sar. cl. (sardè clàssic), Sar. koi. (sardè koiné), Sax. (sàxic, saxobèrnic), Sdc. (sardanesc), Sdg. (sardegó), Sdn. (sardanyès), Srg. (saraghe, sargònic), Sya. (xardà), Tas. (tassaleu), Tst. (tassalot), Tav. (tavissenc), Zar. (zarenc).

agno–, arrel. "arrel, jardí, horta".
aidon, n. "faiçó, forma, imatge, idea".
alykmo–, arrel. "astringent, restrenyedor".
apur–, n. "arrel".
beran–, arrel. "humà; un de la raça dels Homes".
bous–, arrel. "protuberància, prominència".
dadom–, arrel. "conca, concavitat".
dakun–, arrel. "terra, ctònic".
eirid–, arrel. "espiral".
emne–, arrel. "magnífic".
erneg–, arrel. "origen, gènesi, inici".
ernēso, n. "germà".
esar, prep. "sense, mancat de".
gagant–, arrel. "gegant, un de la raça dels gegants".
gala–, arrel. "brillar, lluir".
gates, n. "tancat, clos, presó".
gel–, arrel. "empassar, engolir".
gelair–, arrel. "viscós, relliscós, dens".
gol–, arrel. "empassar, engolir".
gre–, arrel. "brotar, brostar".
hasu–, arrel. "esternut, tos, sospir; esternudar, sospirar".
helede, n. "mont, muntanya".
herne, n. "línia".
inkikes, n. "geni, creativitat, poder d'invenció".
inser–, prep. "sota, dessota".
kadelu, adj. "blanc".
kaelu, adj. "blanc".
kai–, num. "tres, 3".
kak–, arrel. "dolent, pobre".
kale–, arrel. "cridar".
katu–, arrel. "idiota, estúpid, babau".
kele–, arrel. "amagar".
kerd–, arrel. "fragant picant".
kleu–, arrel. "oir, escoltar".
lait–, arrel. "clam, clamar, lloar".
marg–, arrel. "centelleig, parpelleig".
matso, n. "cap, testa".
maur–, arrel. "fosc, negre".
maze–, arrel. "gran, enorme".
naduk–, arrel. "caure".
ord–, arrel. "llei, legal, just".
peug–, arrel. "pegar, colpejar".
phel–, arrel. "bufar".
phul–, arrel. "llum".
rall–, arrel. "gastar, fregar; erosió, despesa".
sam–, arrel. "comú".
sard–, arrel. "cedre".
skard–, arrel. "cedre".
stur–, arrel. "recollir, reunir"
thagu–, arrel. "fixar, clavar".

Next Page
55 entries.

Dictionary Search

( )


Tags