Lèxic bèrnic
Glossari de mots i arrels bèrniques
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Bèrnic / Lèxic bèrnic

Page: (a)

Word of the Day: warta
n. "domini, lloc administrat per un govern".
yesterday
phrangūliaz
tomorrow
anderand
anderand, n. "seu del poder, capital".
gayo–, arrel. "brillant, lluent".
gelarn, adj. "fresc".
Glabbana, n. Déu bèrnic en la forma d'un ànec baptismal.
glebanawn, n. "ànec batejat, baptisme anàtid".
haphasu, n. "cavall".
haude, n. "cabana".
kērtetso, n. "om".
nagūliaz, v. "témer, tenir por".
phrangūliaz, v. "agafar, collir, caçar".
phwērun–, arrel. "bru, marró".
tuler–, arrel. "pell, pelatge, pèl".
warta, n. "domini, lloc administrat per un govern".
welt, adj. "cert, ver".


14 entries.

Dictionary Search

( )


Tags