Fragments of a King List
2015-03-14 21:11:27
Anthologica Universe Atlas / Universes / The World Ash / Fragments of a King List

Fragments of a King List

galawlug šiyrərbag sɨsɨr gɨštarɨn mgai mədglaya hiryəre
rbag duškar suyursə gɨšwəlog gahtrɨn tərkar dal mɨštran
rbag mgarkar šyad duškarɨn gɨšwəlog saybu gahtrɨn ahdəkar dal mɨštran
rbag wešdurun šyad mgarkarɨn gɨšwəlog midu əsdukar yurgrɨn tərəm dal mid dal mɨštran
mədgal hašɨn gɨšyədir yəhyura mgai tugšuglaya hiryəre
rbag kabdɨr dahbuntar səryal tugšugalɨn ulgul gɨšwəlog midgar yurgər dal mɨštran
mɨrgad tugšugalla bakɨrsəgɨn gɨšyədir ba kataiglaya galawlug hiryəre
dušmagɨndə karkay kataigal... məgɨš ...
...
The World Ash 5 years ago