ara
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / ara

ara, conj. "altre cop, si bé, o".

usage: Equival a "altre cop" i "si bé", així com a la conjunció disjuntiva "o".

etymology: Sate ar Acció, moció, direcció.

attestation: Sate a-ra.

related: Per. ara "altre cop; o" → Hel. ar "o".

tags: conjunció