Anthologica Universe Atlas / Universes / Some Stuff / Allan / Alla / Alla Dictionary / cílå

cílå, v. borrow (pfv, tr).

tags: verb