ιν (2)
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / ιν (2)

ιν (2), /in/, n. neck

etymology: from ἴς and ἴνιον

attestation: the form ινον directly from ἴνιον is also attested