*mwākwa
Anthologica Universe Atlas / Reference / Natlangs / North America (Geographic) / Proto-Algonquian Dictionary / *mwākwa

*mwākwa, AN. loon