αρμ (1)
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / αρμ (1)

αρμ (1), /arm/, n. food

etymology: From ἄρμα, i.e. "that which one takes up".

related: βορα