ηιλρο
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / ηιλρο

ηιλρο, /hil.rɔ/, adj. happy, gay, (colloquial) cool, nice

inflection: ηιλρο, -α, -ον