α̨ϊ
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / α̨ϊ

α̨ϊ, /ɛ.i/, adv. generally, usually, probably

etymology: αἰεί