sheklët
Anthologica Universe Atlas / Universes / Miscellanea / Ajam (Future Arabic) / Ajam-English / sheklët

sheklët, v. appear.

etymology: شكل

attestation: shekël - shëkil - shekël