χα̨λχς
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / χα̨λχς

χα̨λχς, /kʰɛlks/, m. stone, rock, pebble