γawi
Anthologica Universe Atlas / Universes / Lirar / Modern Punic / Modern Punic Dictionary / γawi

γawi, nm. gazelle

etymology: Proto-Semitic *ṯ̣aby(at)- (cf. Heb. ṣǝbī)

tags: nm