TAR–ĒR–
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / TAR–ĒR–

TAR–ĒR–, A. (que punxa o talla) en avançament. en el sentit de "arma defensiva"; coltell, daga, ganivet.

etymology: Sate tar "davant, capdavanter, anterior, precedent" + ēr (adjec).

attestation: Per mit talteule "coltell, daga" → Hel talte "coltell".

related: TAR–