turusa
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / turusa

turusa, n. túmul, mota de terra.

usage: Nom.

etymology: Sate tur–us "mota de terra, túmul".

attestation: Sate tu-ru-sa "túmul, mota de terra" → Per arc tul–, tol– → Per mit tulusu → hel tolós.

related: TUR–US–, tul–, tol–

tags: nom