tsenetas
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate / tsenetas

tsenetas, arrel. "atleta, competidor en els jocs".

usage: Nom.

attestation: Sate tse-ne-ta tsenetas "atleta, competidor en els jocs" → Per mit zeneta → Hel zenet "rival", i zeneta "atleta" (cultisme).

tags: esport, lluita